Archives

Gro Bærheim

21. September 2019

ET FARGERIK TEPPE
KLER SKOGEN TIL FEST
EN VINTER I VENTE
DER HØSTEN ER BEST

NATUREN HAR KREFTER
I VANN OG VIND
SÅ GÅ UT OG SE DEN
MED ÅPNEDE SINN

På denne side vil vi prøve å oppdatere treff som skal holdes slik at en kan
følge med på hva framtiden bringer av aktivitet og møter.

Ny pris på medlemskap er

50 kr enkelt medlemskap
100 kr for familiemedlemskap

Ikke glem det blir julebord i desember mer info kommer.

En stor hilsen fra Lor-styret.