Etterlysninger

Etterlysning!

Jeg søker opplysninger om min xxx , født 19xx i Steinkjer. Hun ble bortadoptert til en barnløs gårdsfamilie på XxxxXxxx få mnd etter fødselen.
Hennes navn ble endret til Xxxx XXxxxxx av adoptivforeldrene.

Opplsyninger om henne tas gjerne imot på e-post adresse : falsk@epost.no

NB: dette er et eksempel, og ikke en reell etterlysning.