Slektsforskning

Få hjelp til å finne slektninger

Eilert Sundts “Fortsat Beretning om Fantefolket” fra 1859

Eilert Sundts “Fjerde Års-Beretning om Fantefolket” fra 1865

Landsorganisasjonen for Romanifolket har et stort nettverk som kan hjelpe til med å finne slektninger.

Veldig mange av romanifolkets familier og slekter ble splittet og sendt til forskjellige deler av landet, en udåd utført av stat og kirke for å assmilisere romanifolket, og få oss til å bli vanlige bofaste nordmenn uten eget språk og uten viten om kulturell tilhørlighet til våre nomadiske aner og levesett.

Barna ble gjerne fortalt direkte løgner om foreldrene, at det var de som ikke ville ha dem, at de drakk og ikke kunne ta seg av dem, eller lignende historier. Det var svært sjeldent at det var sant.
Barna ble tatt ene og alene fordi foreldrene var av romanislekt, – fordi stat og kirke mente at av den grunn alene, var ikke vi skikket til å oppdra våre barn til å bli samfunnsnyttige borgere.

womancryingfrompainofabusiveandalcoholichusband
Å forstå den lidelse disse foreldrene og familiene måtte gå gjennom, er vel helt umulig for andre enn de som opplevde det samme.
Om vi ikke levde bofast, innebar ikke det at vi ikke sørget for at barna haddet det godt.
Mat, ly for vær og vind, varme klær. Omsorg og kjærlighet.

Der bondebarna lærte geografi og bibel fra bøker, lærte romanibarna seg geografien ved å spasere rundt i den. De lærte hvordan man finner og lager mat og medisiner i naturen.

Bondebarna gikk i lære fra ungdomsårene av, til å bli skomakere, lærere, sorenskrivere og bønder.
Romanibarna gikk i lære hele livet, de lærte også et håndarbeid; alt fra taktekking, avansert hekle& sy mønskter, blikkslageryrke, smykkelaging, knivmakere, hesteoppdrett, til handelsmannsyrke.

Romanifolket reiste til vanns og til lands. Hester og båter var deres individuelle hovedfokus og transportmiddel.
Naturbarn var vi og er vi.

bab2
Naturbarn var vi og er vi.

Det offentlige

Å få informasjon fra offentligheten er svært vanskelig, og en tung og lang prosess, ikke minst å finne ut av hvordan man går frem og hvem man skal kontakte.

Hvis du trenger hjelp, og vil la oss hjelpe deg, så vit at all informasjon du gir oss blir behandlet med den ytterse konfidensielitet. Vi har taushetsplikt, og ikke en gang styret i LOR får vite noe om hvilke saker slektforskningsgruppen jobber med.

Benytt e-post adressen på forsiden, og en i slektforskningsgruppen vil ta kontakt med deg.

Etterlysninger

Det er også mulig å få lagt inn etterlysninger på nettsiden her.
Da må du eventuelt sende oss i redaksjonen informasjonen du ønsker skal legges ut i sammenheng med etterlysningen, eventuelt be slektsforskningsgruppen hjelpe deg med å formulere en etterlysning, så kan de sende den til oss i redaksjonen og vi legge den ut.

Da kan andre lesere kommentere på etterlysningsinnlegget, og man kan dermed benytte muligheten til å få hjelp av alle som titter innom LOR sin nettsider.