Årsmøtet 2011

LOR’s tillitsverv for perioden 2011 – 2012, valgt på LOR’s årsmøte i Loddefjord, Bergen 9. april 2011.

Styret

LEDER Svein Eriksen.

NESTLEDER Nils Johnny Nilsen.  

KASSERER Inger Kvennodd.

SEKRETÆR Trond Rehn.

STYREMEDLEM Sissel Daabous.

STYREMEDLEM Nina J.R. Pettersen.

STYREMEDLEM Bjørn Nikolaysen.

1. VARA Terje Rehn Holm-Johnsen

2. VARA Jostein K. Bø 

3. VARA Bjørn Jansen.

 

Representanter til Stiftelsen for romanifolket / taternes kulturfond

Inger Kvennodd med personlig vararepresentant Anette Rosengren Magnussen Andersen.

Trond Rehn med personlig vararepresentant Bjørn Nikolaysen.

Sissel Daabous med personlig vararepresentant Nina J.R. Pettersen.

 

Delegater til stiftelsens årsmøte:

Terje Rehn-Holm Johnsen, Svein Eriksen og Gunn Nikolaysen.
Medlemmer av valgkomiteen:

Tor Erik Rosengren, Gunn Nikolaysen og Sylvia Margenfelt, med vararepresentantene Anette K. Rosengren Andersen og Wenche Haukeland
Valg av revisor:

Årsmøtet gjenvalgte sittende revisor som var Revisorselskapet AS, Skien.