Om LOR

3_lorlogo_copy

Hva er LOR ?

LOR er forkortelen for Landsorganisasjonen for Romanifolket.
Den ble stiftet i Kristiansand 25.02.2000.

LOR er en demokratisk valgt organisasjon, som bygger på flertallets vilje, LOR skal være en åpen og redelig organisasjon. Hemmeligetskremmeri av hva vi arbeider med skal ikke forekomme, alle våre referater og saksdokumenter skal offentliggjøres og oppdateres.
LOR vil leve opp i praksis det ordtak: “Vi har intet å skjule”.

Hvorfor ble LOR stiftet ?

LOR ble stiftet etter flere måneders høring på internett, denne høringen kom i stand etter flere henvendelser ang. det fatale kirkemøtevedtaket 1998, hvor kirken skulle be Romanifolket om en offisiel uforbeholden unnskyldning for ca. ett hundre år med grusomme overgrep som kirken var hovedaktør til. Men de maktet ikke å påta seg denne skylden, istedet ble det hetende: “Det Norske folk bærer på en synd og en skam”.

Dette mente flere av oss var en direkte ansvarsfraskrivelse,slik at kirken skulle gå fri.
Dette er egentlig grunnfundamentet for at LOR så dagens lys. Som sagt vi har spurt folket gjennom denne høringen om der var behov for en organisasjon som ville kjempe for å få kirkemøtets vedtak omgjort, til å hete: “Vi kirken bærer på en synd og en skam”.

Etter en meget bra oppslutning gjennom disse månedene, ble det så bestemt at LOR skulle stiftes.

Hva er LOR`s målsetning ?

LOR`s målsetning er, som overfor nevnt å kjempe for at det fatale vedtaket blir omgjort, men vi har også flere andre mål som vi vil forplikte oss til å arbeide for. Vi vil aktivt arbeide for at Romanifolket får oppreisning og respekt i storsamfunnet.

LOR vil kjempe aktivt for å bevare og igjenreise vår kultur, egenart og identitet. Håpet med dette er at vi, og ikke minst de neste generasjoner av romanislekt som kommer etter oss kan gå med hevet hode og være stolte av sitt opphav, og at disse igjen kan føre videre vår kultur.

Vi vil også støtte andre minoriteter som blir urettferdig behandlet, eller lider overlast, med støtteskriv, protestskriv ol.

Her vil vi i første rekke trekke frem vårt broderfolk sigøynerne, som har lidd samme skjebne som oss, og som den dag idag blir hundset med. LOR tenker ikke ensidig bare innenfor Norges grenser, nei vi skal forsøke så godt vi makter å kjempe mot overgrep som skjer i verden forøvrig. LOR vil også forsøke å bygge broer mellom andre romaniorganisasjoner både her i landet og ellers, vi ser det slik at vi tross alt arbeider for samme mål.

Derfor vil vi i LOR bestrebe oss på å kunne samarbeide med andre organisasjoner fra sak til sak, såfremt dette lar seg gjøre.

LOR vil også bidra med å bygge broer til storsammfunnet, slik at folkegruppene bedre kan forstå og respektere hverandre gjensidig. Vårt kanskje største håp og utfordring er å få samlet vårt folk, slik at der ikke blir mer splittelse enn der allerede er.

Kirke, misjon og myndigheter har med sin politikk overfor oss romanifolk nesten maktet å utrydde oss, la vi nå vise dem at vi uansett organisasjoner kan samarbeide for å reise opp og samle vårt folk, på tross av indre uenigheter.

Til slutt, vi vil kjempe aktivt for å få utslettet alle påtatte skjellsord om oss, ord som fant, tater og splint osv. Derfor vil vi i LOR i alle våre skriv, ikke ta slike ord i bruk, men heller romanifolk, folk av romanislekt, vandri ol.