Medlemskap i LOR

Til de som ikke har betalt medlemskapet for 2020.

Vi vil oppfordre de som ikke har betalt for 2020 til å gjøre det nå.

Vi er avhenginge av medlemmene våre for å kunne fortsette vårt arbeide.

Det er antall medlemmer som bestemmer hvor mye vi får i støtte fra det offentlige. Det er ikke hvor mye vi får inn i medlemskontigent som er det viktigste, men hvor mange medlemmer vi kan vise til, som har betalt for å være medlemmer. Slik sett er hvert medlemskap viktig og bidrar til at vi får midler til å drive det arbeidet vi gjør.

Så hvis du fortsatt mener at vi gjør en viktig jobb så så hjelper du oss med å kunne fortsette med det, med å betale den lille medlemsavgiften vi har.

Medlemsavgiften er kun 50.- for hvert enkeltmedlemskap og 100.- for familiemedlemskap.

Betaling kan gjøres til kontonummer 2610.12.85293.

Kan også gjøres til Vipps med vippsnummer 577291.

Hvis ikke medlemmene, gamle og nye, støtter opp om å betale medlemskapet, så vil det ende opp med at LOR må legge ned driften og romanifolket mister et viktig talerør og aktør i kampen for å bevare romanifolkets historie, språk og kultur.

Det er viktigere enn noen gang nå, å støtte oss i dette arbeidet.

Hvor aktiv du ønsker å være som medlem velger du selv.

Om du kun ønsker å støtte oss med ditt medlemskap, og dermed motta en del informasjon og slikt gjennom året, så gjør du det.

Ønsker du å være aktiv i arbeidet i foreningen så er det bare å ta kontakt. Vi har alltid bruk for folk som vil være med på laget.