Avd. Oslo/Akershus

Lokallaget i Oslo/Akershus er dessverre lagt på “is”. Det har dessverre ikke vært stor nok interesse for å drive et lokallag i hovedstadsområdet. Inntil videre er Trond Rehn kontaktperson for LOR Oslo/Akershus. I tillegg kan også leder i LOR Linda M. Aleksandersen eller sekretær Lars Harstad kontaktes dersom dere har noen spørsmål.

fantejagt

Dette bildet er tatt av Oscar Hvalbye i 1904 og er hentet fra “Byhistorisk samling” les her.

Nederst i Rådhusgata gikk sjøen lenger inn enn i dag.

Båten på bildet er bebodd av “Reisende” ved kai i Oslo…