Styret

Valgt på årsmøtet 2017

Styreleder:
Tommi Simonsen,
Tjernveien 6,
4517 Mandal
Mob. 901 34 984
E-post: tommis230@gmail.com

Nestleder:
Lars Harstad

Sekretær:
Tommi Simonsen

Kasserer:
May Liss Ljosdal

Styremedlem:
May Britt (Gøgga) Simonsen
Greta Sand Sikveland
Geir Friberg

Varamedlem:
Liv Seierdalen
Solveig Pavljuk