LORs lokallag

   
   

 

Landsorganisasjonen for Romanifolket har disse lokallagene i Norge:

LOR Avd.  Agder