LORs lokallag

 lokallaga_copy__copy__2_  lokallaga_copy__copy
 lokallaga_copy__copy__3_  lokallaga_copy__copy__4_

 

Landsorganisasjonen for Romanifolket har disse lokallagene i Norge:

LOR Avd. Aust og Vest Agder

LOR Avd. Akerhus/Oslo/Østfold

LOR Avd. Telemark/Vestfold

LOR Avd. Vest

LOR Avd. Bergen/Hordaland/Sogn- og Fjordane