Kontaktinformasjon

Postadresse:
Landsorganisasjonen for Romanifolket
c/o Linda M. Aleksandersen
Åsveien 34
4620 Kristiansand

Mobil: +47 95755685

E-post: linda_aleksandersen@hotmail.com eller
e-post: lorstyret@gmail.com