Kontaktinformasjon

Sekretær Lars Harstad
Mail: Lorstyret@gmail.com
Mobil: 90564849

Leder: Tommi Simonsen
Mail: Tommis230@gmail.com
Mobil: 90134984

Postadresse:
Landsorganisasjonen for Romanifolket
c/o Lars Harstad postboks 8116
4675 Kristiansand