Båtreisende

Dette nettstedet er et resultat av kunnskap fra dokumentasjonsprosjekter ved Haugalandmuseene fra 2005 og til dags dato. De nasjonale minoritetene har en svært liten plass i den skrevne historien i Norge. Dette gjelder også de båtreisende.

425233_2948951481303_2109440835_n