Gjestebok

Her ønsker vi konstruktive innlegg uten støtende og upassende innhold.
Vennligst rapporter om støtende innlegg på epost: lorsiden@gmail.com

Redaksjonen vil moderere alle innlegg før det blir lagt ut.

Mvh Styret.

Skriv en ny oppføring for gjesteboken

 
 
 
 
 
 
 
Felt merket med * er obligatoriske og må fylles ut.
E-post adressen din vil ikke bli publisert.
For sikkerhets skyld lagrer vi ip-adressen 3.237.254.197
272 entries.
Styret Styret skrev på 22. October 2015 at 17:36:
For å ha stemmerett på årsmøtet 21/11 må man være medlem av LOR og ha betalt medlemsavgiften senest 14 dager før årsmøtet. Medlemmer som ikke kan dokumentere at medlemsavgiften er betalt senest 7/11-2015 har IKKE stemmerett, men bare tale- og forslagsrett. Se vedtektene § 2, avsn 7.
Brit Bjønness Brit Bjønness skrev på 20. October 2015 at 13:39:
Det står feil i innkallingen. Det skal velges StyrelLder, kasserer, styremedlem og 3 vara som Bjørg påpeker under her. Behøver ikke ny innkalling for min del, bare styret er klar over feilen.
Bjørg Fredriksen Bjørg Fredriksen skrev på 18. October 2015 at 08:34:
Det gjelder det ekstraordinære årsmøte. De som skal velges er : 1.Styreleder . 1. Kasserer . 1. Styremedlem . 3 varamedlemmer. Dere kan ringe inn ønsker til : Bjørg Fredriksen tlf. 93281293. Kirsten ( Kissa ) Pettersen. Reidar Pettersen.
Tidligere LORmedlem Tidligere LORmedlem skrev på 11. October 2015 at 11:37:
Hvordan er du LINDA blitt leder av LOR? Da du ble valgt inn som VARA i styret hadde du ikke vært medlem i seks måneder så du skulle ikke vært i styret. Hvordan har du så rykket opp fra vara til GENERAL?
Linda Linda skrev på 9. October 2015 at 21:22:
Her kommer en hjem fra en ukes møtevirksomhet for foreningen og så er alt bare negativt og dessuten har jeg fått bekreftet fra en sentral medlem at Noen er i gang med ett kupp av foreningen etc Hva har foreningen gjort dem ?????Vi har ikke gjort annet enn og prøve og få folk til lags og overhodet ikke hatt familieliv og istedenfor og få til udt hjelp av sine egne så har faktisk andre foreninger vært meget behjelpelige og jeg setter stor pris på det Jeg forespør medlemmene om ting om de kan møte der og der,men bare ngativitet .Er det ikke slik at vi er ett folk og det er resultatene for folket som er bra Slutt og klag ,vi gjør våres beste uten penger og hadde noen kommet med innputt og hjelpende forslag hadde alt vært vi havn Vi kan ikke hjelpe for at når vi etterlyser regnskap som jeg aldri har fått sett får vi oppsigelse istedenfor En leder skal være den siste som forlater skuta når resten av mannskapet er borte og ikke komme med trusler og fraskrivelse av ansvar og overlate alt til andre og deretter forlange møte pr omgående Den som påtar seg ett ansvar i LOR må vite hva de sier ja til og en kan ikke gå inn i enforening og ikke være oppdatert på hva myndighetene forlanger,det er faktisk det som gir oss anderkjennelse og driftsmidler og ikke gå inn i en forening for og få posisjon (er) Dette handler faktisk om minoritetspolitikk for hele Europa og ikke bare oss Dette er faktisk ikke noen dans på roser og heller ingen ferie med feriepenger etc Me gusta Comentar
Lars Lars skrev på 8. October 2015 at 14:38:
Senest 3/10 må vi sende ut innkalling til årsmøtet. Se vedtektenes § 4.
Brit Brit skrev på 7. October 2015 at 11:19:
Hei, Bør ikke noen snart skrive på forsiden (ikke gjesteboken) at det skal være et ex. årsmøte?
Lars Harstad Lars Harstad skrev på 7. October 2015 at 09:52:
Ingen, hverken jeg eller noen andre i styret fikk noen slags beskjed fra Kurt om at han meldte seg ut av styret. Ikke før vi selv tok kontakt, ganske nylig,. Da skrev han på mail tilbake at han trakk seg. Vanlig praksis å melde fra om at man trekker seg fra et verv. Synes det er merkelig at en person , som med å trekke seg fra sitt verv, har pressa frem nødvendigheten av et valg og ekstraordinært årsmøte, sier at hun helst ikke vil ha det. Vi hadde selv håpet å unngå det- Et slikt møte koster mye penger og burde vært unødvendige utgifter for Lor. Håper regnskapsrapporten kommer fra departementet snart. Skal bli interessant å se .
Nils Bakke Nils Bakke skrev på 7. October 2015 at 09:30:
Jeg ser at vedtektene på sida her er ikke oppdatert, de blei endra i 2012 tror jeg ???
Doris Andreassen Doris Andreassen skrev på 7. October 2015 at 05:19:
Jeg har forstått det sånn at dep forlanger et ekstraordinært årsmøte. Og da er det ikke opp til deg el meg . Det må bare følges opp. Og det er jo litt aktiviteter vintertid også.
Rita Wallin Rita Wallin skrev på 7. October 2015 at 04:47:
Til Lars. Kurt Øverland er svigersønnen til Per, og etter da fungerende leder Per Fredriksen, trakk han seg samtidig som oss andre.
rita wallin rita wallin skrev på 7. October 2015 at 04:43:
Til Doris og alle som lurer på hvem som sitter i valgkomiteen. Valgkomiteen består av : 1. Bjørg Fredriksen. 2. Kirsten ( Kissa ) Pettersen. 3. Reidar Pettersen. Ps. Mitt ønske og flere med meg har et ønske om at vi venter til februar / mars til selve Årsmøtet med nytt valg. Det skjer ikke så mye i vintermånedene . Da for man god tid til å tenke seg godt om. Vi for nå håpe det beste for LOR. Rita
Doris Andreassen Doris Andreassen skrev på 6. October 2015 at 21:26:
Takk for innformasjon. Hvem sitter i valgkomiteen ?
Lars Harstad Lars Harstad skrev på 6. October 2015 at 20:39:
Ser at her er det nok en gang feilinformasjon ute og går. Innkalling til styremøtet i Risør var sendt ut til hele det resterende styret på 5 personer. Wallin og Fredriksen hadde vi fått beskjed om hadde trukket seg kort tid før møtet. Men Kurt hadde ikke gitt beskjed om at han hadde trukket seg. Ergo var han fortsatt med i styret. Saksliste var mailet til han. Han har først gitt beskjed ganske nylig om at han har trukket seg. Så det som blei sendt til Brønnøysund var kun en oppdatering av det resterende styret, ikke noe annet. Men nå blir det ekstraordinært årsmøte med valg av styre. Så det Wallin skriver er bare tull og tøys.
rita wallin rita wallin skrev på 6. October 2015 at 13:21:
Hei alle medlemmer. Ja, man for bruke et gammelt ordtak : man skal høre mye før ørene detter av. Jeg hørte det at det var sendt inn til Brønnøysundregisteret et nytt styre med 5 personer i styret, men dere er bare 4 personer. Man kan ikke lage et nytt styre uten at det har vært et årsmøte. Når dere sier at dere er 5 personer i styret, hvorfor ble ikke femtemann innkalt til styremøte da? Jeg ringte Brønnøysundregisteret , og da har dere frist til 08.10.15 til å sende inn styreprotokoll fra det nye styret som er tatt opp på Årsmøtet. Man kan ikke sende inn noe før det har vært årsmøte. Så denne saken er satt på vente-protokoll. Dette er en orientering til medlemmene, da det hagler inn med telefoner om alle som hører ditt og datt. Man må bli flinkere til å innformere medlemenne med opplysninger som er viktige. Vi har en valgkomite og der kan dere tipse de som dere ønsker skal sitte i et styre. Ha en fin dag, Rita.
Roy Roy skrev på 4. October 2015 at 17:54:
Må takke Lor lokallaget Agder for ett kjempe treff som vi fikk være med på . her har både store å små koset på Åros camping . . topp hytte som vi hadde . å alle dem som var på treffet . stor kost oss alle sammen . Bo som dro igang litt musikk med fela si . å vi kose oss på kvelden rundt bålpanna med masse ved å godt humør . Takk til dem som har sått på å laget fårikål å lapsksus så var nok mat til store å små Hilsen Roy Sebastian Silje tonje
Linda Linda skrev på 30. September 2015 at 17:12:
Vi vil ha utdanning og arbeid Av: Linda Aleksandersen, Natalina Jansen, Rebeka Johansen, Diemanta Karoli Johnsen, Madonna Josef, Safira Josef, Monica Karlsen, Elin Pettersen og Nora Pettersen. Hvorfor tar så få rom og romani kvinner utdanning og arbeid? Hva kan gjøres for å styrke mulighetene for at både vi får en sjanse og de unge som vokser opp får bedre reelle muligheter enn det vi har hatt? Vi er lei av ikke å bli tatt på alvor av norske politikere. Det er på høy tid at vi blir tatt med på råd om det som gjelder oss. Dette gjelder også våre barns framtid. Mange kjenner dessverre ikke til at vi – norske rom og norske romani - er nasjonale minoriteter med lang historie i landet. Noen forveksler oss med tilreisende rom fra Romania og andre europeiske land. Men vi er norske statsborgere. Familiene våre har bodd i Norge i generasjoner. Romanislektene (noen kaller seg også «tatere») er etterkommere av slekter som kom til Norge allerede på 1500 tallet. De som i dag kalles norske rom- kom til Norge på slutten av 1800-tallet (den gang kalt «sigøynere»). Derfor har mange av romanifolket bedre tilknytning til storsamfunnet enn det mange norske rom har. De fleste av oss i dag er bofaste, men vi er likevel av reisende slekt. Begge gruppene har tradisjon for sterke kvinner som har tatt del i arbeid med handel og håndverk gjennom historien. Det er på høy tid å gi anerkjennelse for denne «realkompetansen» i dag. En del rom-familier reiser mer enn romani-familiene. De fleste rom snakker sitt eget språk hjemme - «romanes» - mens det er få romanifolk som i dag snakker språket de kaller «romani». Derfor har rom-barn spesielle utfordringer med norsk når de begynner på skolen. I begge gruppene er det mange som ikke har fullført skolegang. Få tar høyere utdanning. Dette har blant annet sammenheng med at mange fra begge gruppene har liten tillit til «øvrigheta» på grunn av historien. Særlig på 1900-tallet var det en hard «fornorskingspolitikk» der målet var at vi skulle bli «som nordmenn flest». Ikke minst har barnevernet ofte fart fram på en måte som har skapt frykt både blant barn og foreldre. Frykten for myndighetene gjør det vanskelig for oss og for ungene våre å stole på politikere og også ansatte i skole og barnehage. I tillegg har mennesker fra begge folkegruppene blitt møtt med fordommer fra «folk flest». Mange har blitt mobbet og trakassert fordi de er av reisende slekt. Det å være «tater» eller «sigøyner» har til og med blitt brukt som skjellsord. Dette har mange av oss og ungene våre opplevd på skolen. Og mange blir møtt med de samme holdningene når de søker jobb. Det gjør det også vanskelig å trives og fullføre skolen og vanskelig å komme inn i arbeidslivet. Vi har ressurser og vil gjerne bidra, selv om få av oss har høyere utdanning. Mange av oss har talent for både handel og håndverk, matlaging og musikk. Vi er initiativrike, kreative og selvstendige. Flere ønsker å få hjelp til å ta fagbrev. Noen har lyst til å starte egne bedrifter og ønsker hjelp til det. Andre kan tenke seg å jobbe i barnehage og skole. Der kan vi være «brobyggere» mellom andre foreldre og myndighetene fordi vi kjenner kulturen, språket og folket i hver av gruppene våre. I dag legger vi fram disse og andre erfaringer og forslag for norske politikere på en konferanse Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer i samarbeid med spanske myndigheter. Norske myndigheter kan ha noe å lære av Spania fordi Spania har lengre og bredere erfaring i å inkludere rom og romani. Samarbeidet mellom rom og romani kvinner fram mot denne konferansen, er historisk. Det har ikke vært noe slikt samarbeid mellom våre to grupper før. Her går kvinner i en yngre generasjon foran som et forbilde. Vi er spente på om vi blir hørt og om politikerne vil følge opp forslagene våre. Vi håper at vi blir spurt om råd og tatt med i planleggingen. Bare slik kan politikerne vise at de tar oss på alvor. Vi kan og vi vil og vi må jobbe sammen for et felles mål: Like reelle muligheter til utdanning og arbeid, også for rom og romani kvinner.
Linda Linda skrev på 29. September 2015 at 06:03:
3 min · Kristiansand Hei alle medlemmer I helga blir det ett treff (minitreff) på Åros som ett plaster på såret i regi av lokal-laget Agder Det vil bli servert lapskaus og fårikål på lørdag På innsjekkingsdagen må dere ta med noe og bite i selv Hyttene koster kr 500 for de små og 750 for de store Alle hytter inneholder dusj og kjøkken og er gode og varme Vi har også fått ett par nyinnmeldte medlemmer som er som konditorer og regne ,så nydelige kaker blir det også og få Vi håper at det gode været som er lovet vil holde ,slik at barna riktig kan få utfolde seg Vår kulturbærer Tom Dag vil ha ett kurs i romani for de som ønsker det ,film om LOR,S vei til 2015 og at vår kjære hestejan kommer ,får vi håpe på ,slik at det blir litt opplæring i trådarbeide Dere som kommer i bobil vil fåen sterkt redusert pris og plass er det nok av Ta med dere gitar ,munnspill etc og la oss noen fine stunder sammen Håper alle vil bidra slik at det blir noen minneverdige timer Det er også levende musikk i Strandbaren på kvelden på kvelden ,men dette er utenfor LOR,S regi På melding kan dere gjøre på pm eller tlf Ta med dere stort og smått og gjerne nye som vil bli medlemmer Alle er hjertelig velkommen
Roy Roy skrev på 26. September 2015 at 18:26:
tusen takk til LOR OSLO AKERSHUS for ett fint treff på Furua i dag . været var med oss å lett go mat var det også . både store å små har stor kost seg . liker sånne treff som man kan være ute hele dag å leve som man gjore før i tiden . Hilsen Roy Holm
Lars Harstad Lars Harstad skrev på 25. September 2015 at 20:02:
Det vil bli avholdt et ekstraordinært årsmøte i Lor sentralt den 7. November i Mandal. Nærmere opplysninger kommer posten i nær fremtid. Lars Harstad Sekretær i Lor.