Author Archives: Terje Holm-Johnsen

Årsmøtet i LOR sentralt 2017

Lørdag 25. mars ble det avholdt årsmøte i LOR sentralt. Møtet ble avholdt i Drammen.

Det nye styret er som følger:

 • Styreleder: Linda Mariana Aleksandersen
 • Nestleder: Nikke Holm
 • Kasserer: Einar Gaute Sikveland
 • Sekretær: Lars Harstad
 • 1. styremedlem: Trond Rehn
 • 2. styremedlem: Iris Holm Haug
 • 3. styremedlem: Dag Frank Jacobsen
 • 1. varamedlem: Greta Sand Sikveland
 • 2. varamedlem: Tor Erik Rosengren Magnussen
 • 3. varamedlem: Evy Berg Lønn

Til fondet, senteret og rådet:

 • Jan T. Karlsen ble valgt til LORs representant i senteret.
 • Terje Karlsen ble valgt til LORs representant i fondet. Lars Harstad er vara.
 • Linda Mariana Aleksandersen og Trond Rehn ble valgt inn i rådet.

Valgkomiteen:

 • Terje Rehn Holm-Johnsen som leder, Ole Johnny Lønn og Jan T. Karlsen.

Årsmøtet i LOR Agder 2017

Lørdag 1. april ble det avholdt årsmøte i LORs lokallag i Agder-fylkene.
Det nye styret er som følger:

 • Styreleder: Tommie Simonsen
 • Nestleder: Lars Harstad
 • Kasserer: May Liss Ljosdal
 • 1. Styremedlem: May-Britt “Gøgga” Ljosdal Simonsen
 • 2. Styremedlem: Greta Sand Sikveland
 • 3. Styremedlem: Geir Friberg
 • 1. Varamedlem: Liv Seierdalen
 • 2. Varamedlem: Solveig Pavljuk.

Valgkomiteen består av Evelyn Ljosdal og Linda Mariana Aleksandersen.