Årsmøtet i LOR Agder 2017

Lørdag 1. april ble det avholdt årsmøte i LORs lokallag i Agder-fylkene.
Det nye styret er som følger:

  • Styreleder: Tommie Simonsen
  • Nestleder: Lars Harstad
  • Kasserer: May Liss Ljosdal
  • 1. Styremedlem: May-Britt “Gøgga” Ljosdal Simonsen
  • 2. Styremedlem: Greta Sand Sikveland
  • 3. Styremedlem: Geir Friberg
  • 1. Varamedlem: Liv Seierdalen
  • 2. Varamedlem: Solveig Pavljuk.

Valgkomiteen består av Evelyn Ljosdal og Linda Mariana Aleksandersen.