ÅROSDAGENE.

Fra fredag 11. September til 13. vil LOR ha et treff på Åros Feriesenter i Søgne i Kristiansand kommune. Dette er åpent for alle medlemmer i LOR.

Planen var opprinnelig at vi skulle ha det i begynnelsen av juni, men det måtte avlyses pga coronaen og også det at vår leder, Linda M. Aleksandersen, gikk bort i april.

Coronaen vil også ha noe å si for dette arrangementet og vi må forholde oss til gjeldende regler i så måte. Dvs at om det blir innstramninger i forhold til forsamlinger osv, så kan vi måtte bli nødt til å avlyse. Vi vil holde dere informert på FB-sida vår og også på lor.no. Dere kan selvfølegelig også ringe til sekretæren på 90564849 eller leder på 90134984 om det er noe dere lurer på.

Arrangementet blir nok noe redusert i forhold til hva vi først hadde tenkt, men vi tenker som så at det er bedre å ha et redusert men godt treff enn intet treff i det hele tatt.

Om alt går etter planen blir det et godt program likevel. Bl.a. har Bussi og Ritha meldt sin ankomst, så der har vi noe å glede oss til. Lennart og Monica Karlsen vil også komme og bidra med vakker sang og musikk. Monica vil holde et foredrag relatert til menneskerettigheter og rammekonvensjonen, om vi har oppfattet det riktig.

Andre innslag er også aktuelt.

Og ikke minst vil det bli holdt en minnestund for Linda.

Den opprinnelige planen var å også ha en mønstring med boder og salg av håndverk m.m., men det har vi måttet slå fra oss pga smittesituasjonen og også det med at alt skjer på svært kort varsel.

Men vi håper uansett at mange vil gripe sjansen og stille opp.

Vi vil kreve en egenandel på 200.- pr person for hele treffet, men det inkluderer overnatting og alt som hører med.

Og apropos overnatting, så er det greit for oss om dere tar kontakt på forhånd og forteller hvilket behov dere har, hvor mange dere blir, trenger hytte eller vognplass osv.

Vi vet at dette er veldig kort varsel å komme med om et slikt arrangement, men alt har med coronasituasjonen å gjøre, uten å utdype det.

Vi håper på et godt vær og ei hyggelig og interessant samling.

Hilsen Styret i LOR.