Bli medlem i LOR

Vi tilbyr 3 typer medlemskap i LORStøttemedlemmer
- har ikke stemmerett og kan ikke bli valgt inn i styret. Pris pr år: kr. 100,-

Medlemmer
- har stemmerett og kan bli valgt inn i styret. Pris pr år : kr. 150,-

Familiemedlemskap 
- for gifte/samboere og deres barn under 18 år. Pris pr. år: kr. 250,-
- Barn under 18 år har ikke stemmerett på årsmøtet

  Betaling til konto 2610.12.85293 merket navn, adresse og type medlemsskap.
Hvis noen skal betale kontingent fra UTLANDET så er kodene:
IBAN: NO5426101285293
SWIFT/BIC: SPTRNO22
Hvis du har Nettbank så velger du "betale til utlandet" - ellers så må du ta med deg disse kodene og gå til banken din.

  Får du ikke LORSPEILET? Ta kontakt med oss, slik at vi får sjekket at adresse og navn er korrekt oppført og at årskontingenten er registrert mottatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.