Båtreisende

Dette nettstedet er et resultat av kunnskap fra dokumentasjonsprosjekter ved Haugalandmuseene fra 2005 og til dags dato. De nasjonale minoritetene har en svært liten plass i den skrevne historien i Norge. Dette gjelder også de båtreisende. 425233_2948951481303_2109440835_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.