Gjestebok

Her ønsker vi konstruktive innlegg uten støtende og upassende innhold.
Vennligst rapporter om støtende innlegg på epost: lorsiden@gmail.com

Redaksjonen vil moderere alle innlegg før det blir lagt ut.

Mvh Styret.

Skriv en ny oppføring for gjesteboken

 
 
 
 
 
 
 
Felt merket med * er obligatoriske og må fylles ut.
E-post adressen din vil ikke bli publisert.
For sikkerhets skyld lagrer vi ip-adressen 18.206.187.81
Gro Gro skrev på 16. March 2020 at 15:21:
ÅRSMØTE I LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET 2020. Årsmøtet ble holdt i Tiedemannsgården i Mandal den 08.03.2020 Sak.1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 10 stemmeberettigede. Sak.2. Godkjenne sakslisten og innkalling. Godkjent Sak.3. Valg av møteleder. Tomme Simonsen Sak.4. valg av referent. Lars Harstad Sak.5.Valg av personer til å undertegne protokollen. Wilhelm Holm, Lars Harstad. Sak.6. valg av tellekontrollør. May Britt jensen Sak.7. Valg av valgkomite. Tommi Simonsen, Linda Aleksandersen Sak.8. Styret foreslår at årsmøtet vedtar å ansette regnskapsfører for LOR. At det nye styret ,ved leder finner egnet regnskapsfører og inngår avtale om å føre regnskap for LOR. Enstemmig vedtatt. Sak.9. Kommet forslag om å redusere styret til 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Årsak er først og fremst at det er vanskelig å få folket til å være med i styret og det arbeidet det medfører. Forslag :Styret vil fra og med årsmøtet 2020 bestå av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Disse vil være leder, nestleder, sekretær , og to styremedlemmer. I tillegg vil styret ha 2 varamedlemmer som skal tre inn når noen av de eksisterende styremedlemmer ikke lenger er styremedlem. Enstemmig vedtatt. Sak.10 Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett. Enstemmig vedtatt. Sak.11 Styrets forslag til årsberetning. Enstemmig vedtatt uten anmerkninger. Sak.12 Forslag til regnskap. Godkjent uten anmerkninger. Sak.13. valg av styret. årsmøtet godtar det sykefraværet som er meldt inn. Svært mye sykdom blant folk i disse tider. Alle kandidater er derfor valgbare selv om de ikke er tilstede. Leder, forslag Linda Mariana Aleksandersen. Enstemmig vedtatt. Nestleder, forslag Tommi Simonsen. Enstemmig vedtatt. Sekretær: Forslag Lars Harstad. Enstemmig vedtatt. Styremedlem 1. Forslag: Wilhelm Nikke Holm. Enstemmig vedtatt. Styremedlem 2.Forslag: May Britt Jensen. Enstemmig vedtatt. Varamedlem: Forslag Britt Elin Brattebø. Enstemmig vedtatt. Protokollsignering. Wilhelm Nikke Holm. Litt om årsmøte. Tynt fremmøte. Skyldes flere grunner blant annet Corona virus. Samt møtet ble holdt på en søndag istedenfor lørdag på grunn av leie av lokal. Tror vi skal være glad for et gjennomført møte da viruset herjer i hele Norge og utenfor grensen vår! Det ble valgt gyldig styre for året som kommer. Med Coronaviruset så vil en rekke arrangementer stå på vent inntil videre. Frem til da må alle ta godt vare på hverandre i disse dager, send gjerne en mail visst dere lurer på noe . Husk medlemskap er satt ned til kr. 50 for enkelt medlemskap og 100kr. for familiemedlemskap. Beste hilsener fra styret i LOR ved leder Linda M. Aleksandersen og sekretær Lars Harstad.